Richtlijnen

Hieronder vindt u een aantal links naar richtlijnen rondom het thema cognitieve revalidatie. Gezien er veel nieuwe richtlijnen ontwikkeld worden en cognitie een veel voorkomend thema is in deze richtlijnen, is het handig richtlijnendatabases te raadplegen. Enkele suggesties voor het zoeken zijn:

    • CBO richtlijnen
    • Richtlijnen opgesteld door de Federatie medisch specialisten
    • Wettelijke richtlijnen zorg
    • Beroepsgerelateerde richtlijnen

Internationale en buitenlandse richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

Cognitieve revalidatie

Ergotherapie

Logopedie

Nederlandse richtlijnen voor diagnostiek en behandeling

ADHD

ALS

Beroerte

Multipele Sclerose

Niet-aangeboren hersenletsel

Parkinson

Schizofrenie

Mocht u constateren dat er onjuistheden zijn of heeft u meer informatie dan kunt u dat hier aan Hersenwerk melden.